CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH - tại Bệnh viện Đức Giang ngày 19/9/2017

Ngày 19/9/2017, Chương trình - CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH - đã diễn ra tại Bệnh viện Đức giang thành công tốt đẹp với sự tham dự của rất nhiều cán bộ nhân viên của Bệnh viên.
Chương trình - CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỊNH- đã kết thúc và mang lại nhiều giá trị bổ ích.

No comments:

Post a Comment