ZEN YOGA SOI SÁNG - Huấn luyện viên Lê Hồng Thủy

Mỗi ngày vũ trụ đã cho chúng ta có 86.400 giây. Ngày hôm nay, chúng ta đã đủ nhân duyên để có mặt trong buổi học "ZEN YOGA SOI SÁNG" của 2S dưới sự huấn luyện tận tâm của Huấn luyện viên Lê Hồng Thủy, trong không gian tĩnh lặng của mùa thu đã kết nối năng lượng chúng ta lại với nhau.
Từ trong tâm sâu thẳm 2S WORLD gửi lời chúc tới toàn thể học viên.
Sức khỏe – Thân – Tâm an lac!


No comments:

Post a Comment